Najpoužívanejšie platby na “katastri“

ak ako veľmi často počas mojej praxe v realitnom biznise aj dnes som sa na „katastri“ stretol s človekom, ktorý sa ma opýtal kde si mam kúpiť kolok a po mojej odpovedi, že v tomto kiosku môžete platiť aj kartou sa mi dostala klasická reakcia : ako to mam spraviť a koľko ma to bude stáť ? preto sa dnes v tomto článku venujem najčastejším platbám za správne úkony a jednoduchému postupu ako to zvládnuť rýchlo a bez problémov.

Úkony na katastri je možné rozdeliť na dve skupiny:

 • Kataster nehnuteľnosti – konania
 • Kataster nehnuteľnosti – poskytovanie údajov z operátu
Najčastejšie používané poplatky za konania:

Návrh na vklad.

V dnešnej dobe býva samozrejmosťou možnosť voľby tak aj tu sa stretneme s rôznymi možnosťami návrhu na vklad, kde sa vykonáva ten istý úkon ale za rozdielnu cenu a časové rozmedzie. Súčasťou návrhu na vklad sú tieto požadované dokumenty: samotný návrh na vklad podpísaný všetkými zúčastnenými ( kupujúci a predávajúci) bez úradného overenia, dva krát originál kúpnej zmluvy podpísaný všetkými zúčastnenými ( s overeným podpisom predávajúceho/cich) a samozrejme kolok, ktorého cena sa líši od formy podania.

Formu podania návrhu na vklad je možné rozdeliť do troch kategórií:

 • Návrh na vklad „klasický“
 • Návrh na vklad s oznámením o zamýšľanom návrhu a obnova konania
 • Návrh na vklad podaný elektronicky

„Klasický“ návrh na vklad do katastra.

Tento  návrh na vklad je najčastejšou používanou formou. Postup kúpy kolku v kiosku: Kataster nehnuteľnosti konania → Návrhy na vklad → vyberieme požadovanú možnosť:

 • klasický návrh na vklad do katastra – kolok v sume 66 € (dĺžka trvania zvyčajne cca 3-4 týždne podľa vyťaženia konkrétneho úradu)
 • urýchlený návrh na vklad do katastra – kolok v sume 266 € (dĺžka trvania do 15 dní zvyčajne cca 1 týždeň podľa vyťaženia konkrétneho úradu)

Návrh na vklad s oznámením o zamýšľanom návrhu a obnova konania.

Tento návrh na vklad je využívaný len veľmi zriedka (používajú ho väčšinou makléri aj to nie všetci). Postup kúpy kolku v kiosku: Kataster nehnuteľnosti konania → Návrh na vklad s oznámením o zamýšľanom návrhu a obnova konania → vyberieme požadovanú možnosť:

 • návrh na vklad do katastra s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad – kolok v sume 51 € (dĺžka trvania ako pri klasickom, možno o týždeň menej)
 • urýchlený návrh na vklad do katastra s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad – kolok v sume 251 € (dĺžka trvania do 15 dní zvyčajne cca 1 týždeň podľa vyťaženia konkrétneho úradu)

Návrh na vklad podaný elektronicky

Elektronické podávanie návrhu na vklad je najmenej používaná forma podania návrhu na vklad bežnými občanmi. Túto možnosť môžu využiť len občania, ktorí vlastnia overený elektronický podpis, ktorý je súčasťou nových občianskych preukazov.

Táto možnosť je veľmi zaujímavá hlavne z pohľadu ceny za jednotlivé úkony:

 • klasický návrh na vklad do katastra podaný elektronicky – kolok v sume 33 € (dĺžka trvania zvyčajne cca 3-4 týždne podľa vyťaženia konkrétneho úradu)
 • urýchlený návrh na vklad do katastra podaný elektronicky – kolok v sume 133 € (dĺžka trvania do 15 dní zvyčajne cca 1 týždeň podľa vyťaženia konkrétneho úradu)
 • návrh na vklad do katastra s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad podaný elektronicky – kolok v sume 18 € (dĺžka trvania ako pri klasickom, možno o týždeň menej)
 • urýchlený návrh na vklad do katastra s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad podaný elektronicky – kolok v sume 118 € (dĺžka trvania do 15 dní zvyčajne cca 1 týždeň podľa vyťaženia konkrétneho úradu)

Vydanie kópie listu vlastníctva ( LV )

Tento úkon je pomerne veľmi častý. Používa sa hlavne ak potrebujete požiadať o stavebné povolenie, o zmenu typu pozemku, ohlásenie drobnej stavby ( niekedy stačí aj výpis stiahnutý z internetu), atď. Pri tomto úkone je cena kolku stanovená na 8 € pre viaceré úkony a výpisy poskytujú na počkanie ( čas trvania podľa dĺžky radu v čakárni ???? ). Postup kúpy kolku v kiosku: Kataster nehnuteľnosti –  → Poskytovanie výpisov a kópií → vyberieme požadovanú možnosť